Openair®等离子体预处理是一种环保工艺,可以取代传统喷砂或氧化铝喷砂、或是氢氟酸处理方法。由于采用等离子进行精细的表面预处理,可以有效地提升玻璃表面的附着力。这就确保了打磨流程中施加的粉末能够在其后的烧制过程中牢固地附着在表面。

Openair®工艺可以在线集成在打磨设备中,这就缩短了整个工艺流程。从成本角度来说,等离子工艺流程也更加经济。

HEINZ-GLAS GmbH

寻找最佳外观的方法

如今,人们在购买香水时并非一味看重香味,往往对包装也十分在意,其重要程度与香味相比毫不逊色。在HEINZ-GLAS GmbH有限公司,所有顶级品牌香水尊贵奢华的玻璃瓶在印上文字之前,都会采用 Openair®等离子技术进行处理。

阅读成功案例

/Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Glas-Metallverpackung, /Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung, /Tags/Verpackungstechnik/Glas-Metallverpackung-rechts

相关文献

常压等离子技术解决包装生产问题

P&PM (4/2008)
打开文档

联系

我们期待您的垂询

我们非常高兴能够回答您的问题或倾听您的建议。 我们期待能有机会为您提供任何您所需的帮助。在这里您可以找到您的专属技术销售人员,或者填写递交联络问询单,我们将和您联络。