PlasmaPlus®使用Plasmatreater AS 400系统实现Plasmaplus®等离子体聚合

Plasmatreater AS400实验室系统为开发纳米涂层功能性表面提供了独特的工艺条件。

进行等离子体聚合操作时,首先将可聚合的单体材料(聚合前体)加入专门的储罐中,聚合前体通过蒸发单元后与精确计量的载气相混合,然后到达喷嘴出口。质量流量计和控制器的结合使用,可以确保最精确的流量计量。通常情况下,可使用压缩空气或氮气作为电离气体(工艺气体)、也可根据需要使用其它气体。

使用 Plasmatreater AS400 进行纳米涂层
使用 Plasmatreater AS400 进行纳米涂层
/Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen, /Laboranlagen, /Tags/ProdukteSysteme, /Tags/ProdukteSysteme/Laboranlagen

相关文献

无铬的防腐保护 –
应用于铝加工行业的Plasmatreat 等离子技术

ALUMINIUM-PRAXIS (6/2018)
打开文档

结构粘接:等离子体替代溶剂和打磨工艺

WERKSTOFFE in der Fertigung (Nr. 5/2017)
打开文档

等离子体技术取代溶剂

JOT (3/2014)
打开文档

联系

我们期待您的垂询

我们非常高兴能够回答您的问题或倾听您的建议。 我们期待能有机会为您提供任何您所需的帮助。在这里您可以找到您的专属技术销售人员,或者填写递交联络问询单,我们将和您联络。